Elisabeth en Nick
van Bemmel
Kruiskruid 12
2771 RA Boskoop
Tel. 0172 230939 
Mobiel 06 18653376
E-mail: 
info@rocharmelaplagne.com

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

 1. Het appartement /chalet wordt gemeubileerd en volledig uitgerust voor  het genoemde aantal personen, verhuurd. In zijn eigen belang moet de huurder bij aankomst  het appartement/chalet en de inventaris controleren en binnen 48 uur na overhandiging van de sleutel eventuele manco's schriftelijk(datum poststempel) aan de eigenaar meedelen. Na dit tijdstip is de huurder volledig aansprakelijk.
 2. Bij vertrek moet de huurder het gehuurde in dezelfde staat achterlaten als waarin hij het gehuurde heeft aangetroffen. Voorwerpen die niet door normale slijtage kapot zijn gegaan, dient de huurder te vervangen door voorwerpen van gelijke kwaliteit, of te vergoeden.
 3. DE HUURDER IS VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR DE KOSTEN VAN BESCHADIGING DOOR BEVRIEZING, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ONACHTZAAMHEID VAN DE HUURDER. (Open laten staan van ramen, enz.)
 4. Onder geen enkele voorwaarde is het de huurder toegestaan het gehuurde zonder toestemming van de eigenaar, met meer personen te betrekken, dan hier boven genoemd, of aan derden te verhuren.
 5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor schade die de huurder lijdt, die het gevolg is van overmacht:brand, staking, overstroming, diefstal, oorlog, explosie, natuurrampen, hevige sneeuwval, etc.
 6. De huurder is verplicht toe te laten dat er reparaties aan het appartement worden uitgevoerd in opdracht van de eigenaar of zijn vertegenwoordiger.
 7. Bij het niet tijdig verlaten, om welke reden dan ook van het gehuurde, betaalt de huurder een bedrag van  € 500,00 (voor chalet La Charmette € 1000) voor elke dag dat zijn verblijf in het gehuurde langer duurt, onafhankelijk van eventuele schadeclaims van een volgende huurder, die daardoor in moeilijkheden kan komen.
 8. SCHOONMAKEN. De huurder is verplicht het gehuurde in dezelfde staat van zuiverheid achter te laten, als waarin hij het gehuurde heeft aangetroffen.De huurder kan er ook voor kiezen de eindschoonmaak door ons te laten verzorgen tegen het in het contract vermelde tarief.  In dat geval dienen in ieder geval de meubels weer op hun oorspronkelijke plaats terug gezet te worden. Vlekken op muren, tapijten, dekens ,enz. zullen op kosten van de huurder verwijderd worden. De huurder verricht vlak voor zijn vertrek in ieder geval de volgende werkzaamheden:dekens uitkloppen en opgevouwen op de bedden leggen waar ze bij horen, overal stofzuigen, ijskast ontdooien en schoonmaken, douchebak uitdweilen, w.c.pot schoonmaken, gasstel, wastafels(s) en aanrechten schoonmaken, en meubels die verplaatst zijn weer op de oorspronkelijke plaats terugzetten, overal stofzuigen (ook onder de bedden) vloeren dweilen. Als  één van deze werkzaamheden niet of onvoldoende wordt uitgevoerd, dit naar het oordeel van de eigenaar of diens vertegenwoordiger, wordt er € 100 per appartement (voor chalet La Charmette € 400)  van de borgsom ingehouden om een professioneel schoonmaakbedrijf in te huren.
 9. LINNENGOED.huishoudlinnen , lakenpakket,  badlinnen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
 10. ANNULERING. Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden. Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht: 30% van de totale huursom bij annulering tot 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode.  100% van de totale huursom bij annulering binnen 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode. In verband met bovenstaande raden  we u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. In het geval de accomodatie op nieuw verhuurd kan worden wordt alleen de aanbetaling niet terug betaald
 11. Het is de huurder verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar aan derden door te verhuren.
 12. De huurder verklaart kennis genomen te hebben  van het gehuurde en en de omgeving.
 13. Direct na afloop van de huurperiode moet de sleutel van het gehuurde ingeleverd worden bij   de eigenaar of zijn beheerder,  nadat de huurder erop gelet heeft, dat het gehuurde goed is afgesloten, en de luiken zijn gesloten.  DE BINNENDEUREN OPEN ZIJN EN DE ANTI-VRIESKNOP VAN DE VASTE RADIATOREN FUNCTIONEERT.
 14. ROKEN. Het Chalet is voorzien van een alarmcentrale met in alle vertrekken daaraan gekoppelde rookmelders. Daarom is roken in het chalet absoluut verboden, omdat zelfs bij sigarettenrook het alarm in werking treedt. Als het alarm afgaat dient het chalet onmiddellijk ontruimt te worden, want het kan ook betekenen dat er ergens een begin van brand is. Als het afgaan van het alarm veroorzaakt wordt door sigarettenrook is de huurder verantwoordelijk voor de financiele gevolgen hiervan.
 15. De eigenaar behoudt zich het recht voor bovengenoemde reservering te annuleren als DE AANBETALING niet binnen  3 werkdagen in zijn bezit  is.
 16. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan het oordeel van het gerechtshof te Chambery, Frankrijk.
 17. Als borgstelling stuurt de huurder aan de eigenaar een door de huurder getekende machtiging, welke vernietigd wordt als na controle de huurder het appartement of chalet in goede staat heeft achtergelaten.  Het op de machtiging vermelde bedrag  vrijwaart de huurder niet van de verplichting tot vergoeding van de door hem aangerichte schade, die de hoogte van de borgsom te boven gaat. Als de huurder het appartement niet schoon achterlaat zal de eigenaar de schoonmaakborg incasseren