Elisabeth en Nick
van Bemmel
chalet Tresalaise
Les Charmettes
73210 Macot la Plagne
tel.+(33)(0)479092045
Mobiel 06 82365367
E-mail: 
info@rocharmelaplagne.com

Privacy

1. www.lacharmette-laplagne.nl is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude. Als u geen informatie over diensten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar info@lacharmette-laplagne.nl

 

3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

4. U heeft de mogelijkheid om bij ons te vragen welke gegevens wij van u verwerken en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen.